Home

Collectieve crematie

Indien u kiest voor een collectieve crematie dan wordt uw huisdier gecremeerd in een groep van maximaal 6 andere dieren, gelijktijdig naast elkaar in de oven. Er wordt op toegezien dat alle dieren van dezelfde soort zijn, een hondje wordt dus niet gelijktijdig met katten gecremeerd. De crematie vindt plaats binnen 3 werkdagen na aankomst van uw huisdier op het crematorium.

Zo snel mogelijk na afloop van de crematie ontvangt u per post een persoonlijk bericht met de naam van uw huisdier, de datum en het exacte tijdstip van de crematie.

Bij een collectieve crematie wordt de as uitgestrooid over ons strooiveld. U kunt geen as terugontvangen.